Projekti

Automotive industry

Kontrolna petlja za ekstruzionu liniju

Kontrolna petlja je namenjena za regulaciju broja obrtaja vučnog uređaja za povlačenje EPDM gumenog profila kroz ekstruzionu liniju. Uređaj pomoću senzora meri visinu srednje remenice i šalje signal 4-20 mA frekventnom regulatoru vučnog uređaja koji prilagođava svoj broj obrtaja tako da srednja remenica bude na optimalnoj visini (oko sredine)

Godina projekta: 2020
Serija: 6 komada
Napajanje: 24VDC
komprimovani vazduh 6 bar

Automotive industry

Rashladna kada

Rashladna kada je namenjena kontinualnom hlađenju ekstrudiranog EPDM/gumenog profila posle vulkanizacije tokom procesa ekstruzije. Kada je opremljena vlastitom cirkulacionom pumpom, rezervoarom za vodu i vodenim mlaznicama za hlađenje profila. Na izlazu iz kade se nalaze vazdušne duvaljke za uklanjanje vode sa EPDM profila.

Godina projekta: 2020
Dimenzije: 450x1100x4000
Serija: komada
Napajanje: 220VAC, 1,1 kW

Automotive industry

Homogenizator lepila

Homogenizator lepila je namenjen za kontinualno lagano okretanje kante sa lepilom radi njegove homogenizacije pre upotrebe. Kanta sa lepilom se mora okretati polagano da ne bi došlo do degradacije lepila. Homogenizator je opremljen frekventnim regulatorom radi podešavanja optimalnog broja okretaja. Uređaj ne zahteva nikakvo održavanje i opremljen je svim zaštitnim uređajima za bezbedan rad.

Godina projekta: 2020
Dimenzije: 850x1100x1800
Napajanje 400V; 0,55 kW
Serija: 4 komada

Automotive industry

Predgrevač korda

Predgrevač korda je namenjen za predgrevanje tanke niti od staklenih vlakana, pre nego što se nit upotrebi u procesu ekstruzije. Uređaj je konstruisan kao mobilan i prilagođen za brzo postavljanje u ekstruzionu liniju.

Godina projekta: 2020
Napajanje: 400V, 4 kW
Dimenzije: 1350x650x400
Serija: 2 komada

Hemijska industrija

Trakasti transporter

Trakasti transporter namenjen je transportu ekstrudirane penaste izolacije cevi, tokom procesa ekstruzije. Transporter ima podesiv broj obrtaja i mobilan je

Godina projekta: 2020
Dimenzije: 350x850x16000
Napajanje: 400V, 1,1 kW
Serija: 2 komada